Ajuntament d'Horta de Sant Joan

Reparació de camins malmesos per les inundacions

Reparació de camins malmesos per les inundacions

Regs asfàltics, STS, DTS, TTS

Ref: 24001
Client: Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Població: Horta de San Juan
Pressupost: 228.777,00 €
Inici de l'obra: 2006 - Finalització de l'obra: 2006

Reparació de camins malmesos per les inundacions 2
Reparació de camins malmesos per les inundacions 3
Reparació de camins malmesos per les inundacions 4