Ajuntament de Pauls

Arranjament de varis camins del terme municipal

Arranjament de varis camins del terme municipal

Pavimentació

Ref: 29001
Client: Ajuntament de Pauls
Població: Pauls
Pressupost: 99.899,00 €
Inici de l'obra: 2005 - Finalització de l'obra: 2005