Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31007
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 8.640,00 €

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31007
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 6.370,00 €

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31006
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 9.646,00 €

Estació de bombeig zona Fortaleza

Estació de bombeig zona Fortaleza

Sequies i desguassos

Ref: 31005
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 16.233,34 €
Inici de l'obra: 1998

Reparació sèquies carrer Major, Senyora, Arenals i Tonto

Reparació sèquies carrer Major, Senyora, Arenals i Tonto

Sequies i desguassos

Ref: 31004
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Amposta
Pressupost: 22.405,00 €

Descàrrega Sèquia de l'Agulla

Descàrrega Sèquia de l'Agulla

Sequies i desguassos

Ref: 31003
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 2.199,70 €