Contregisa. Constructora d'obra pública


Construcciones 3G S.A. (CONTREGISA) és una empresa constructora catalana dedicada a la prestació de tot tipus de serveis d’obra pública, execució d’urbanitzacions, carreteres, obres hidràuliques, enllumenats públics, sanejaments, moviments de terres i tot el relacionat amb l’obra pública.

La empresa Construcciones 3G S.A. es va formar com a tal a l’abril del 1977 basant-se en la construcció d'edificis i obra civil. Durant tots aquests 35 anys la empresa s’ha especialitzat en obra civil, especialment en abastaments d’aigua potable, sanejaments, instal·lacions elèctriques, telefòniques i tot tipus de serveis en general i de forma particular en moviments de terres, explanacions i pavimentacions asfàltiques.

CONTREGISA té com a objectiu primordial la màxima atenció al client i la qualitat total. Motivada per aquets objectius l’empresa ha obtingut a l’octubre del 2004 la Norma de Qualitat ISO 9002 i està certificada com a contractista de l’estat des del 1985.

La nostra finalitat és aconseguir la major satisfacció dels nostres clients en cadascun dels treballs realitzats, oferint-los un servei que compleixi totes les seves expectatives, posant per això tots els nostres recursos i esforç per realitzar una tasca ben feta.

Els nostres principals clients són en un 95% les Administracions Públiques (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, entitats autònomes i empreses públiques). L’àmbit d’actuació en general és la província de Tarragona i limítrofes.

CONTREGISA compleix la normativa vigent en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscs Laborals.

El personal de l’empresa està altament qualitat per als treballs que desenvolupa amb una experiència a la empresa de molts d’anys, desenvolupant quasi bé totes les obres amb el nostre personal sense subcontractacions.

La seu social de la nostra empresa es troba a Amposta, en un solar de la nostra propietat de 2000 m2, en el que es va edificar 900 m2 per a la maquinària i 150 m2 d’oficines i serveis, també contem amb una planta d’acopi de material i amb una planta de reciclatge de residus d’obra civil, mitjans propis de l'empresa.

El parc de maquinaria està format per vint unitats operatives adequades per la diversitat dels serveis que ofereix. Essent prioritari la seva renovació continuada i la búsqueda permanent de les últimes innovacions tecnològiques per oferir el millor als nostres clients.

La nostra finalitat és aconseguir la major satisfacció dels nostres clients en cadascun dels treballs realitzats, oferint-los un servei que compleixi totes les seves expectatives, posant per això tots els nostres recursos i esforç per realitzar una tasca ben feta.