Eines de treball de l'empresa

Relació d’eines, petita maquinària i equips auxiliars dels quals disposem a realitzar treballs de construcció d’obra civil. Tots els anomenats a continuació, estan degudament homologats amb el segell CE i es revisen periòdicament per garantir un òptim estat de conservació.

 • Equip de complet de senyalització protecció i tancat d’obres.
 • Equip complet de senyalització en carrers i carreteres.
 • Equip complet d’enllumenat d’obra.
 • EPI’s adequats a les tasques a realitzar (casc, botes, guants, ulleres, roba adequada, mascaretes, protecció auditiva, i altres equips segons convingui).
 • Arnesos de seguretat.
 • Bastides i taulells per treballs i protecció vertical.
 • Taulells de fusta per encofrats.
 • Carretons, pales, rasclets, ...
 • Formigonera automàtica de 1m3.
 • Formigoneres petites de treball a planta diferents dimensions.
 • Sistema well-point.
 • Eines de serralleria
 • Grups electrògens
 • Màquina soldar tubs d’aigua de Polipropilè (PE).
 • Bombes d’aigua.
 • Radials elèctriques.
 • Batedores per amassar morter.
 • Martells picadors elèctrics i pneumàtics.
 • Perforadores tipus 750W amb jocs de broques.
 • Moladores diferents mides.
 • Eines de ram de pintura (caixa d'eines personal amb utillatge complet de treballs de pintura. Rasquetes, galledes, pinzells, cintes, abrasius, líquids neteja...).
 • Lijadores mecàniques auto-espirables.
 • Compressors i equips per pintat amb pistola.
 • Maquinària senyalització vials.
 • Caixa d’eines general de mecànica, tornavisos, alicates, claus, llimes, pics,etc.
 • Pistola d’aigua pressió.
 • Altres petites eines no contemplades inicialment.