Camions

Camió DAF FA CF 75310

Camió DAF FA CF 75310

Camió DAF FA CF 75310 amb bolquet de 20TN per qualsevol tipus de servei de transpost de materials genèrics i específics de construcció, nomenat camió gravilladora destinat principalment per als treballs asfàltics

Top
Camió DAF 55 LF E18 280

Camió DAF 55 LF E18 280

Camió DAF 55 LF E18 280, TARA 7850kg amb bolquet basculant de 20TN per càrregues i transport de tot tipus de terres i materials genèrics i específics de la construcció per les obres en realització.

Top
Camió DAF 55 LF E18 280

Camió DAF 55 LF E18 280

Camió DAF 75 CF 306 FAT amb grua autocàrrega PALFINGER PK16502C per càrrega, descàrrega i transport de tot tipus de palets materials.

Top
Camió Dumper IVECO MP 260E 34H

Camió Dumper IVECO MP 260E 34H

Camió Dumper IVECO MP 260E 34H amb bolquet de gran capacitat de càrrega. Per a qualsevol tipus de servei de moviments de terres (zahorres, gravilla, ull de perdiu, runa...) i altres materials..

Top
Camió SCANIA 092h

Camió SCANIA 092h

Camió SCANIA 092h 4x2 amb cuba destinat per als treballs asfàltics amb ECR-1, ECR-2 de STS (simple tractament superficial), DTS (doble tractament superficial) o TTS (triple tractament superficial).

Top