Serveis i mateniments.


A CONTREGISA disposem també dels equips necessaris per poder realitzar tasques de manteniment preventiu a tot tipus d’instal·lacions (xarxes d’aigües residuals, d’aigua potable i d’enllumenats públics) i conservació de calçades i carreteres. Així com neteges en general.

Serveis de conservació i manteniment de bens immobles

  • Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades
  • Conservació i manteniment de xarxes d'aigua i sanejament

Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions

  • Manteniment i reparació d'equips i instal·lacions elèctriques i electròniques

Serveis generals

  • Serveis de neteja en general