Urbanitzacions i obra civil.


A CONTREGISA disposem de recursos propis, maquinaria i equip humà altament qualificat, capaç d'executar de manera integral i rigorosa, totes les parts d'una urbanització:

  • Instal·lacions de baixa tensió i mitja tensió
  • Telecomunicacions
  • Enllumenats públics
  • Xarxes d'aigua potable
  • Gas ...

Disposem en plantilla d'un equip tèncic en titulació universitària (topògraf, enginyer tècnic d'obres públiques, enginyer industrial, arquitecte,...) i professionals qualificats (instal·ladors elèctrics, de gas i d'aigua), així com oficials d'obra pública.

La suma de tots aquests factors ens permet garantir una bona execució i acabat de les nostres obres, lo qual ens ha donat un elevat prestigi tant entre els nostres clients, com proveïdors, empleats i societat.