Masdenverge

Aprofitament d'aigües subterrànies no tractades i de la piscina municipal, per a la zona esportiva

Aprofitament d'aigües subterrànies no tractades i de la piscina municipal, per a la zona esportiva

Xarxa d'aigua potable

Ref: 10003
Client: Ajuntament de Masdenverge
Població: Masdenverge
Pressupost: 44.134,55 €
Inici de l'obra: 2009 - Finalització de l'obra: 2009

Pavimentació de varis camins municipals

Pavimentació de varis camins municipals

Pavimentació

Ref: 10002
Client: Ajuntament de Masdenverge
Població: Masdenverge
Pressupost: 8.042,00 €
Inici de l'obra: 2004 - Finalització de l'obra: 2004

Rehabilitació del nucli antic de Masdenverge

Rehabilitació del nucli antic de Masdenverge

Pavimentació, Enllumenat públic, Xarxa d'aigua potable, Rehabilitació de nuclis antics, Urbanització

Ref: 10001
Client: Ajuntament de Masdenverge
Població: Masdenverge
Pressupost: 16.610,00 €
Inici de l'obra: 2004 - Finalització de l'obra: 2004