Sant Jaume d'Enveja

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31007
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 8.640,00 €

Canalització sèquia Agulla Delta

Canalització sèquia Agulla Delta

Sequies i desguassos

Ref: 40005
Client: Tragsa
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 47.756,42 €

Revestiment sèquia Eucaliptus

Revestiment sèquia Eucaliptus

Sequies i desguassos

Ref: 43001
Client: Dumez Copisa, SA
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 187.101,98 €

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31007
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 6.370,00 €

Sèquia Rodells

Sèquia Rodells

Sequies i desguassos

Ref: 31006
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 9.646,00 €

Estació de bombeig zona Fortaleza

Estació de bombeig zona Fortaleza

Sequies i desguassos

Ref: 31005
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 16.233,34 €
Inici de l'obra: 1998

Descàrrega Sèquia de l'Agulla

Descàrrega Sèquia de l'Agulla

Sequies i desguassos

Ref: 31003
Client: Comunitat general de regants de la Dreta de l'Ebre
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 2.199,70 €

Urbanització del carrer Balada

Pavimentació, Xarxa d'aigua potable, Enllumenat públic, Sequies i desguassos

Ref: 05003
Client: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 104.928,00 €
Inici de l'obra: 2004 - Finalització de l'obra: 2004

Urbanització avinguda Mallorca 1ª i 2ª Fase

Rehabilitació de nuclis antics, Xarxa d'aigua potable, Enllumenat públic, Pavimentació

Ref: 08001
Client: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 455.785,00 €
Inici de l'obra: 2009 - Finalització de l'obra: 2009

Urbanització carrer Carles I

Urbanització carrer Carles I

Enllumenat públic, Pavimentació, Xarxes de telecomunicacions, Xarxa d'aigua potable, Xarxa Mitja Tensió

Ref: Urbanització carrer Carles I
Client: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 166.579,00 €
Inici de l'obra: 2006 - Finalització de l'obra: 2007

Pavimentació de voreres, soterrament de línies elèctriques i telecomunicacions, soterrament de sèquies, instal·lació de nova xarxa d' aigua potable i enllumenat públic

Urbanització carrer Carles I 2
Urbanització carrer Carles I 3
Urbanització carrer Carles I 4
Urbanització carrer Carles I 5
Urbanització carrer Carles I 6
Urbanització carrer Carles I 7
Urbanització carrer Carles I 8
Urbanització carrer Carles I 9
Urbanització carrer Carles I 10
Xarxa general Aigua Potable

Xarxa general Aigua Potable

Xarxa d'aigua potable

Ref: Xarxa general Aigua Potable (Sant Jaume)
Client: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 121.000,00 €
Inici de l'obra: 2007 - Finalització de l'obra: 2007

Canalitzacio de red general de abastament de aigua potable, conexio de diposit amb les principals canalitzacions de la poblacio de Sant Jaume, amb tuberies de polietile.

Xarxa general Aigua Potable 2
Xarxa general Aigua Potable 3
Xarxa general Aigua Potable 4
Xarxa general Aigua Potable 5
Xarxa general Aigua Potable 6
Xarxa general Aigua Potable 7
Xarxa general Aigua Potable 8
Xarxa general Aigua Potable 9
Xarxa general Aigua Potable 10
Pavimentació carrer Major

Pavimentació carrer Major

Pavimentació, Xarxa d'aigua potable, Rehabilitació de nuclis antics, Enllumenat públic, Xarxa Mitja Tensió, Xarxes de telecomunicacions

Ref: Pavimentació carrer Major
Client: Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja
Població: Sant Jaume d'Enveja
Pressupost: 516.565,28 €
Inici de l'obra: 2007 - Finalització de l'obra: 2008

Pavimentació del carrer, soterrament de la xarxa telefònica i xarxa elèctrica, millora de les xarxes de sanejament i pluvials, substitució i millora de la xarxa d' aigua potable i enllumenat públic

Pavimentació carrer Major 2
Pavimentació carrer Major 3
Pavimentació carrer Major 4
Pavimentació carrer Major 5
Pavimentació carrer Major 6
Pavimentació carrer Major 7
Pavimentació carrer Major 8