Situació de l'empresa constructora

Construcciones 3G, S.A.

Polígon Tosses, carrer Berlín, parcel·la 6
43870 AMPOSTA (Tarragona)

Tel. (+34) 977704976

Fax. (+34) 977705654

contregisa@contregisa.com