CONTREGISA. Constructora d'obra pública

CONTREGISA és una empresa constructora catalana dedicada a la prestació de tot tipus de serveis d’obra pública, execució d’urbanitzacions, carreteres, obres hidràuliques, enllumenats públics, sanejaments, moviments de terres i tot el relacionat amb l’obra pública.

La empresa es va formar com a tal a l’abril del 1977 basant-se en la construcció d'edificis i obra civil. Durant tots aquests 35 anys la empresa s’ha especialitzat en obra civil, especialment en abastaments d’aigua potable, sanejaments, instal·lacions elèctriques, telefòniques i tot tipus de serveis en general i de forma particular en moviments de terres, explanacions i pavimentacions asfàltiques.

CONTREGISA té com a objectiu primordial la màxima atenció al client i la qualitat total. Motivada per aquets objectius l’empresa ha obtingut a l’octubre del 2004 la Norma de Qualitat ISO 9002 i està certificada com a contractista de l’estat des del 1985.

La nostra finalitat és aconseguir la major satisfacció dels nostres clients en cadascun dels treballs realitzats, oferint-los un servei que compleixi totes les seves expectatives, posant per això tots els nostres recursos i esforç per realitzar una tasca ben feta.


Últims projectes d'obra pública realitzats